Fastighet

Under åren som har gått har vi själva byggt upp en fastighet som nu står färdig och redo för uthyrning.