Montage, demontage och maskinflytt

Tunga lyft är något vi sällan stoltserar med då det för oss är vardagsmat. Däremot lyfter vi hellre fram alla komplex lyft och maskinflyttar vi gör med otympliga maskiner och utrustning. Detta måste alltid ske på ett säkert sätt och ska allt som oftast placeras eller plockas bort från anläggningar som är i full produktion utan så mycket som en repa på maskiner och övrig utrustning.